Kotlin część 2 – zmienne, typy proste i String templates